Regulamin sklepu internetowego volcano.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin dla zamówień w sklepie volcano.pl obowiązujący od 06.03.2023 od godz. 9:00

1. Wstęp

1.1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem volcano.pl jest VCO S.A. z siedzibą w Osielsku, adres: 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000320140, REGON 093055610, NIP 953-24-29-547, Kapitał Zakładowy 4.116.972,00 PLN.
1.2. Firma VCO S.A. umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) pod adresem internetowym: https://volcano.pl („SKLEP”).
1.3. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest VCO S.A. z siedzibą w Osielsku, adres: 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 22.
1.4. Niniejszy Regulamin jest skierowany do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów dostępnych w Sklepie („TOWARY”, „TOWAR”), składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.
1.5. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin sklepu” umieszczonego na stronie sklepu.
1.6. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
1.7. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru (w tym jego cenie) .
1.8. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.

2. Zasady korzystania ze Sklepu i zawierania umowy sprzedaży towarów

2.1. VCO S.A. umożliwia zawierania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
2.2. Umowa sprzedaży towarów jest zawierana między użytkownikiem Sklepu („KLIENT”), a VCO S.A. z siedzibą w Osielsku.
2.3. Klientem sklepu może być konsument lub przedsiębiorca. 
2.4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
2.5. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. VCO S.A. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji VCO S.A. podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
2.6. Do każdego zakupionego towaru wystawiany jest imienny paragon fiskalny lub faktura VAT, które wysyłane są na wskazany przy zamówieniu adres mailowy. VCO S.A. nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.
2.7. Klient, który skorzystał ze Sklepu:

 • Nie może dostarczać i przekazywać treści zabronionych przez przepisy prawa;
 • Zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w taki sposób, by nie zakłócać jego funkcjonowania;
 • Nie może rozsyłać i umieszczać w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
 • Zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w taki sposób, by nie był on uciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;
 • Zobowiązuje się do korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu do użytku własnego.

3. Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:

 • na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,
 • pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: shop@volcano.pl 
 • telefonicznie, poprzez kontakt z infolinią Sklepu pod numerem telefonu +48 797 01 21 21
 • przez komunikator, przesyłając zamówienie poprzez komunikator chat na stronie Sklepu.

3.2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane pocztą elektroniczną, telefonicznie oraz przez komunikator przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
3.3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
3.4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki oraz systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
3.5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości, kolorystyki, rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
3.6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Złóż zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury czy imiennego paragonu fiskalnego. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Złóż zamówienie” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
3.7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 3.6 stanowi ofertę Klienta złożoną VCO S.A., co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz Regulaminem.
3.8. Aby zamówić produkty telefonicznie należy podać pracownikowi VCO S.A., który składa zamówienie w imieniu Klienta, wszelkie niezbędne do realizacji zamówienia informacje tj. nazwy Towarów i ich ilość, imię i nazwisko, adres e-mail, adres potrzebny do doręczenia paczki, numer telefonu, preferowany sposób płatności i dostawy, a także ewentualne indywidualne kody rabatowe. W przypadku konieczności wystawienia faktury (na firmę) należy podać wymagane dane – nazwę firmy, adres siedziby oraz NIP. 
3.9. Zamówienie telefoniczne jest rejestrowane w systemie, tak jak zamówienia składane poprzez Koszyk sklepu internetowego (zamówienia składane online). Każde zamówienie telefoniczne ma nadany numer, przydatny do późniejszych kontaktów z pracownikiem VCO S.A. 
3.10. W przypadku zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatora lub telefonu, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia przez pracownika VCO S.A. złożonego przez Klienta zamówienia.
3.11. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 3.6 Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu.
3.12. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz VCO S.A. umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
3.13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.
3.14. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 3.9. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.
3.15. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:

 • dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru,
 • transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayU,
 • płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

4. Dostępność zamówionych towarów

4.1. Wszystkie Towary sprzedawane w Sklepie są towarami dostępnymi.
4.2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów może zdarzyć się, że Towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
4.3. W karcie produktu udostępniana jest Klientom informacja o pełnym zakresie dostępnych rozmiarów. Produkty w rozmiarze niedostępnym nie są prezentowane.
4.4. Realizacja niepełnego zamówienia. W przypadku braku danego Towaru w magazynie Klient zostanie poinformowany drogą e-mail o przeszkodach z realizacją zamówienia i dostępnych opcjach (np. częściowa realizacja; pełna realizacja, przy wydłużonym czasie oczekiwania; anulowanie całości zamówienia). W przypadku anulowania całości zamówienia wskutek niepełnej dostępności towarów na całe zamówienie uważa się ono za niebyłe, a Klientowi są zwracane w całości wpłacone przez niego pieniądze, jeżeli miało to wcześniej miejsce.

5. Dostawa i koszt dostawy

5.1. Dostawy Towaru z płatnością za pobraniem są realizowane tylko na terenie Polski.
5.2. Koszt dostawy dotyczy zamówień o wartości poniżej 299 zł oraz uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności oraz wybranego Kraju i wynosi:

 • kurier DPD, płatność online – 13,90 PLN brutto
 • kurier DPD, płatność przy odbiorze – 15,90 PLN brutto
 • kurier DPD, płatność online - 60 zł brutto dla zamówień poza granicę Polski m.in. Niemcy, Słowacja, Węgry, Łotwa, Litwa
 • InPost Paczkomaty24, płatność online – 10,90 PLN brutto
 • InPost Paczkomaty24, płatność przy odbiorze – 13,90 PLN brutto
 • kurier InPost, płatność online - 12,90 PLN brutto
 • kurier InPost, płatność przy odbiorze - 14,90 PLN brutto

* Promocja Dostawa 0 zł obejmuje tylko zamówienia realizowane na terenie Polski.

** Zamówienia o wartości powyżej 299 zł są dostarczane za darmo na terenie Polski.

*** Zamówienia z odbiorem w salonie Volcano, realizowane przy opcji “płatność online” dostarczane są za darmo. 

5.3. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego potwierdzeniu drogą e-mail. Towar będzie wysłany do Klienta (przekazany firmie kurierskiej lub nadany w paczkomacie) w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia zamówienia, a w przypadku wyboru sposobu płatności przelew tradycyjny – licząc od dnia zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym VCO SA.
5.4. W czasie specjalnych promocji termin doręczenia zamówienia może wydłużyć się do maksymalnie 7 dni.
5.5. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.
5.6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się:

 • Firma kurierska DPD – przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.
 • Firma InPost, poprzez usługę Paczkomaty24 – przewidywany czas dostawy to 3 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.

5.7. Koszty dostawy ponosi Klient. Wybór konkretnego sposobu i kosztu dostawy jest dokonywany podczas składania zamówienia. W przypadku akcji promocyjnych lub zamówień o większej wartości koszty dostawy będzie ponosiła VCO S.A., o czym Klient będzie poinformowany podczas składania zamówienia.
5.8. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w obecności spedytora stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.
5.9. W razie nieodebrania przesyłki przez Klienta wysłanej za pobraniem następna dostawa towaru może być realizowana jedynie po dokonaniu płatności w jeden ze sposobów określonych w pkt. 5.2 Regulaminu, z wyłączeniem płatności przy odbiorze.

6. Dokonywanie płatności

6.1. Przewidziane są następujące możliwości zapłaty za Towar:

 • płatność za pobraniem: następuje przy odbiorze przesyłki, wartość przesyłki płatna kurierowi; jest to jedyny sposób opłacenia przesyłki z dołu, czyli po otrzymaniu przesyłki,
 • płatność online przy użyciu serwisu PayU (PayPo, BLIK, płatność kartą płatniczą, szybki przelew, Google Pay, Apple Pay, Twisto, Raty PayU)
 • odroczona płatność online przy użyciu serwisu Klarna
 • przelew na rachunek bankowy: płatność przelewem z góry na rachunek bankowy sklepu:

VCO S.A.
Szosa Gdańska 22
86-031 Osielsko
ING BANK ŚLĄSKI O/Bydgoszcz
36 1050 1139 1000 0024 0240 5050
w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr zamówienia

6.2. Wykaz oraz opis wszystkich  udostępnionych metod płatności znajduje się TUTAJ
6.3. Zamówienia złożone telefonicznie, pocztą elektroniczną lub przez komunikator Klient może opłacić jedynie za pobraniem lub przelewem tradycyjnym.
6.4. Do każdego zakupionego Towaru wystawiany jest imienny paragon fiskalny lub faktura VAT, które wysyłane są na wskazany przy zamówieniu adres mailowy. VCO S.A. nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

7. Ceny

7.1. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła. Informacje o cenie mają charakter wiążący przez cały okres dostępności Towaru w Sklepie w rozumieniu ustawy z dn. 02.03.2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.
7.2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą dla stron.
7.3. VCO S.A. zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Promocje opublikowane na stronie volcano.pl obowiązują tylko w Sklepie on-line.

8. Gwarancja, zwroty, reklamacje - dotyczy Klienta - konsumenta

8.1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
8.2. Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 21 dni od daty otrzymania przesyłki. Warunkami skutecznego odstąpienia są:

 • złożenie w formie pisemnej oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie z własnoręcznym podpisem) i odesłanie na adres: VCO S.A., ul. Mokra 30 A, Hala E, 85-834 Bydgoszcz (dla zachowania 21-dniowego terminu liczy się data nadania przesyłki) Formularz zwrotu towaru
 • zwracany Towar musi pozostać w stanie niezmienionym. Oznacza to, że Towar musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić znamion użytkowania, tj. nie może posiadać zabrudzeń, uszkodzeń mechanicznych ani żadnych innych wad. Towar musi być dobrze zabezpieczony w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8.3. Przesyłki zwrotne przesłane za pobraniem nie będą przyjmowane. Pieniądze odesłane zostaną w formie w jakiej nastąpiła zapłata za Towar (przelew tradycyjny, płatność online). W przypadku płatności przy odbiorze, pieniądze zostaną zwrócone przelewem na podany przez Klienta numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na adres podany przez Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez VCO S.A. oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz zwracanego produktu. Klient otrzyma zwrot ceny za zwracany Towar, a w przypadku gdy Klient zwraca wszystkie Towary wchodzące w skład danego zamówienia – również zwrot kosztów wysyłki pokrytych przez Klienta przy dostawie Towarów ze Sklepu do Klienta.
8.4. Kupujący pokrywa koszty bezpośrednie zwrotu Towarów (wyjątkiem jest opcja Szybkie Zwroty za pomocą paczkomatów InPost). Wszystkie Towary oferowane na stronie volcano.pl, ze względu na ich charakter, mogą zostać zwrócone drogą pocztową, paczką, listem poleconym lub inną formą przesyłki. Koszt odesłania kupujący może swobodnie określić na podstawie cennika usług wybranej firmy kurierskiej lub pocztowej.<
8.5. Kupujący może skorzystać z opcji bezpłatnego zwrotu tylko za pośrednictwem paczkomatów InPost. Wówczas zobowiązany jest do wypełnienia formularza zwrotu na stronie szybkiezwroty.pl oraz wpisania na paczce wygenerowanego przez Sklep Volcano kodu zwrotu. Kod ważny jest 72 h. Paczkę opisaną kodem zwrotu Kupujący umieszcza w dowolnym paczkomacie. Do każdego zamówienia przysługuje jeden bezpłatny zwrot za pośrednictwem paczkomatu InPost.
8.6. Odsyłany Towar musi pozostać w stanie niezmienionym. Oznacza to, że musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania, tj. nie może posiadać zabrudzeń, uszkodzeń mechanicznych ani żadnych innych wad.
8.7. Reklamacje. Każdy Towar kupiony w Sklepie może być reklamowany co do niezgodności towaru z umową z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji. Towar może być reklamowany, jeżeli Towar w chwili jego dostarczenia do klienta jest niezgodny z umową.
8.8. Reklamacji można dokonać poprzez zawiadomienie VCO S.A. o niezgodności Towaru z umową. Kupujący traci uprawnienia związane z niezgodnością Towaru z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym VCO S.A.. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem drogą elektroniczną lub pocztową na adres:
VCO S.A. ul. Mokra 30 A, Hala E
z dopiskiem „E-SKLEP - reklamacja”
8.9. VCO S.A. zobowiązuje się do ustosunkowania się do zawiadomienia reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego otrzymania.
8.10. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta VCO S.A. wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany stan magazynowy), zwróci cenę wadliwego Towaru.
8.11 W przypadku, gdy dokonywany jest zwrot ceny za wszystkie Towary wchodzące w skład danego zamówienia, VCO S.A. zwróci Klientowi również koszty wysyłki Towaru ze Sklepu do Klienta, jeżeli Klient był nimi obciążony i zostały one uiszczone przy zamówieniu. W przypadku dokonania częściowego zwrotu i tym samym zmiany kwoty zakupu poniżej kwoty, która była podstawą nadania rabatu, Uczestnik promocji traci nadany rabat. Przyznany rabat zostanie cofnięty przy dokonywaniu zwrotu i korekcie dokumentu zakupu przez obsługę sklepu Volcano.
8.12. VCO S.A. ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanego Towaru, z tego tytułu Kupującemu przysługuje rękojmia w rozumieniu zgodnym z Kodeksem Cywilnym.
W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to Kupujący musi wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu. Na poparcie swoich twierdzeń może (ale nie musi) skorzystać z pomocy specjalistów, w tym z opinii i analiz niezależnych rzeczoznawców
8.13. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Towar zostanie odesłany wraz z informacją o niezasadności reklamacji.
8.14. Wymiana towaru polega na odesłaniu (odstąpieniu od umowy) wybranych produktów najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przesyłki oraz złożeniu i opłaceniu nowego zamówienia.

9. Gwarancja, zwroty, reklamacje - dotyczy Klienta niebędącego konsumentem (dotyczy przedsiębiorców)

9.1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wygasa po 24 miesiącach od daty otrzymania produktu.
9.2. Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi Towarami, Klient niebędący konsumentem obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy takich przesyłkach. Jeśli w trakcie przewozu nastąpiło uszkodzenie przesyłki (Towaru), Klient zobowiązany jest do podjęcia czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Jeżeli Klient nie sprawdził Towaru i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w wypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu - następuje utrata uprawnień z tytułu rękojmi.
9.3. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem.
9.4. Klient może zwrócić produkt za zgodą Sprzedawcy, w terminie 21 dni od daty otrzymania przesyłki. Towar musi pozostawać w stanie niezmienionym, posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić znamion użytkowania, tj. nie może posiadać zabrudzeń, uszkodzeń mechanicznych ani żadnych innych wad. Towar musi być dobrze zabezpieczony w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
9.5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
9.6. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości - nie wymienione powyżej - w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art. 556-581.

10. Dane osobowe, bezpieczeństwo i ochrona

10.1. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez VCO S.A. danych osobowych w rozumieniu ustawy z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019r. poz. 1781). Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie Umowy i zrealizowanie zamówienia.
10.2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez VCO S.A. wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Szczegółowe informacje dotyczące zbierania oraz przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Klienta znajdują się w Polityce prywatności.
10.3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019r. poz. 1781). i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i o prowadzącym Sklep – VCO S.A.
10.4. Klientowi przysługuje prawo:

 • uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych
 • czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania
 • żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

10.5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
10.6. Administratorem danych osobowych jest VCO S.A. z siedzibą w Osielsku, adres: 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 22. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.
10.7. Klienci posiadający konto użytkownika na stronie volcano.pl mają prawo do żądania usunięcia konta w każdym czasie.
10.8. Klient ma prawo do rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych poprzez:

 • pisemną prośbę wysłaną na adres e-mail: shop@volcano.pl
 • kontakt telefoniczny z obsługą sklepu pod numerem: 797 01 21 21
 • kliknięcie linku dezaktywacyjnego w wiadomości marketingowej przesłanej na skrzynkę e-mail

11. Zapisy końcowe

11.1. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest warunkiem koniecznym dokonywania zakupów Towarów oferowanych przez Sklep na stronie volcano.pl.
11.2. VCO S.A. umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przed złożeniem, jak również podczas składania zamówienia, ale przed jego ostatecznym wysłaniem do VCO S.A. za pośrednictwem strony internetowej.
11.3. VCO S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.
11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawieranie umów z konsumentami na odległość.
11.5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg obowiązujących przepisów.

 

Regulamin sklepu internetowego volcano.pl obowiązujący do 05.03.2023

 

Formularz zwrotu