Regulamin Promocji "Wakacje start"

1. Organizatorem promocji jest firma VCO S.A., Szosa Gdańska 22, 86-031 Osielsko, właściciel sklepu internetowego Volcano.

2. Uczestnikiem promocji może być każda osoba, która dokonuje zakupów na stronie www.volcano.pl.

3. W promocji bierze udział wyłącznie asortyment z kategorii DZIECKO

4. W celu otrzymania rabatu łączna wartość produktów z kategorii DZIECKO musi wynosić minimum 120 zł.

5. W ramach promocji Organizator udziela Uczestnikowi dodatkowego rabatu - 25 % na produkty dostępne w kategorii DZIECKO.

6. Przyznawanie i naliczanie rabatu:

  • Dodatkowy rabat przyznawany jest na podstawie użycia specjalnego kodu rabatowego przy składaniu zamówienia. 
  • Aby rabat został naliczony, użytkownik zobowiązany jest wpisać kod rabatowy: 25off w wyznaczone pole w koszyku przed dokonaniem ostatecznego potwierdzenia zapłaty. 
  • Rabat nie naliczy się, jeżeli łączna wartość produktów z kategorii DZIECKO wyniesie mniej niż: 120 zł.
  • W przypadku chęci dokonania zwrotu – obowiązują standardowe zasady, określone w regulaminie sklepu. 
  • Udział w akcji promocyjnej "Wakacje start" wyklucza możliwość skorzystania z innych kodów obniżających wartość zamówienia.  

7. Promocja obowiązuje od 24.06.2022 r. do 28.06.2022r. do godziny 7 rano, jednocześnie Volcano zastrzega sobie prawo jego zawieszenia, zakończenia lub przedłużenia w każdym czasie bez podania przyczyny.

8. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

9. Uczestnik Promocji ma prawo wnieść reklamację w zakresie niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem. W ww. zakresie Uczestnika obowiązują ogólne zasady reklamacji sklepu Volcano.