Regulamin promocji "Darmowa dostawa"

Regulamin promocji "Darmowa dostawa"

 1. Organizatorem promocji jest firma VCO S.A., Szosa Gdańska 22, 86-031 Osielsko, właściciel sklepu internetowego Volcano.
 2. Uczestnikiem promocji może być każda osoba, która dokonuje zakupów w sklepie Volcano.
 3. Promocja rozpoczyna się 08.09.2023 r. i trwa do 11.09.2023 r. do godziny 22.00.
 4. Z promocji mogą skorzystać osoby, które złożą w sklepie zamówienie o wartości minimum 200,00 zł. 
 5. Po przekroczeniu ustalonej wartości zamówienia, koszty przesyłki automatycznie zostaną zmniejszone do 0 zł, a klient nie poniesie żadnych kosztów związanych z wysyłką towaru. 
 6. Promocja "Darmowa dostawa" nie obowiązuje przy wyborze przesyłki zagranicznej. 
 7. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu Sklepu.
 8. Promocja łączy się z innymi promocjami.
 9. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.
 10. Kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z prowadzeniem niniejszej Promocji, proszę wysłać pisemnie na adres siedziby Organizatora. W terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów także w terminie 14 dni od chwili wpłynięcia zgłoszenia.
 11. Uczestnik Promocji ma prawo wnieść reklamację w zakresie niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem. W ww. zakresie Uczestnika obowiązują ogólne zasady reklamacji sklepu Volcano.
 12. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd miejscowo właściwy wg obowiązujących przepisów.