Regulamin Promocji 3+1

Regulamin promocji „3+1”

 1. Organizatorem promocji jest firma VCO S.A., Szosa Gdańska 22, 86-031 Osielsko, właściciel sklepu internetowego Volcano.
 2. Uczestnikiem promocji może być każda osoba, która dokonuje zakupów w sklepie Volcano.
 3. W ramach promocji Organizator udziela Uczestnikowi rabatu kwotowego na zakupy w sklepie Volcano.
 4. Przyznawanie i naliczanie rabatu:
  • Rabat naliczany jest na najtańszy produkt znajdujący się w koszyku. Jest on kasowany za 0,01 zł.
  • Rabat kwotowy naliczany jest automatycznie, po dodaniu do koszyka odpowiedniej ilości produktów.
  • Rabaty uzyskane przez subskrybenta nie sumują się, nie przysługuje też za nie ekwiwalent pieniężny.
  • W ramach promocji naliczany jest asortyment jasno określony przez Organizatora na banerach promocyjnych.
  • Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
  • Produkty zakupione za 0,01 zł nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 5. Kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z prowadzeniem niniejszej Promocji, proszę wysłać pisemnie na adres siedziby Organizatora. W terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów także w terminie 14 dni od chwili wpłynięcia zgłoszenia.
 6. Uczestnik Promocji ma prawo wnieść reklamację w zakresie niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem. W ww. zakresie Uczestnika obowiązują ogólne zasady reklamacji sklepu Volcano.
 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd miejscowo właściwy wg obowiązujących przepisów.