Regulamin Promocji 2+1

Regulamin promocji „2+1”

 1. Organizatorem promocji jest firma VCO S.A., Szosa Gdańska 22, 86-031 Osielsko, właściciel sklepu internetowego Volcano.
 2. Uczestnikiem promocji może być każda osoba, która dokonuje zakupów w sklepie Volcano.
 3. W ramach promocji Organizator udziela Uczestnikowi rabatu kwotowego na zakupy w sklepie Volcano.
 4. Przyznawanie i naliczanie rabatu:
  • Rabat naliczany jest na najtańszy produkt znajdujący się w koszyku. Jest on kasowany za 0,01 zł. Obowiązuje tu zasada wielokrotności.
  • W promocję wchodzi asortyment dostępny w sklepie, oznaczony grafiką "OUTLET 2+1". Oznacznie znajduje się w prawym górnym rogu zdjęcia produktu.
  • Promocja nie łączy się z kodem rabatowym „Bon na start”. Za rabaty uzyskane przez kupującego, nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
  • Promocja obowiązuje do odwołania, Organizator może ją wstrzymać w każdym momencie, informując o tym na stronie www.volcano.pl.
  • Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
  • W przypadku dokonania częściowego zwrotu i tym samym zmiany ilości produktów poniżej tej, która była podstawą nadania rabatu, Uczestnik promocji traci nadany rabat. Przyznany rabat zostanie cofnięty przy dokonywaniu zwrotu i korekcie dokumentu zakupu przez obsługę sklepu Volcano.
 5. Kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z prowadzeniem niniejszej Promocji, proszę wysłać pisemnie na adres siedziby Organizatora. W terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów także w terminie 14 dni od chwili wpłynięcia zgłoszenia.
 6. Promocja obowiązuje bezterminowo, jednocześnie Volcano zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie bez podania przyczyny.
 7. Uczestnik Promocji ma prawo wnieść reklamację w zakresie niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem. W ww. zakresie Uczestnika obowiązują ogólne zasady reklamacji sklepu Volcano.
 8. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd miejscowo właściwy wg obowiązujących przepisów.