Regulamin Promocji ‑25% na OUTLET

1. Organizatorem promocji jest firma VCO S.A., Szosa Gdańska 22, 86-031 Osielsko, właściciel sklepu internetowego Volcano.

2. Uczestnikiem promocji może być każda osoba, która dokonuje zakupów na stronie www.volcano.pl.

3. W promocji bierze udział wyłącznie asortyment z kategorii OUTLET.

4. Łączna wartość produktów z kategorii OUTLET musi wynosić minimum 250,00zł.

5. W ramach promocji Organizator udziela Uczestnikowi dodatkowego rabatu -25% na produkty dostępne w kategorii OUTLET.

6. Przyznawanie i naliczanie rabatu:

  • Dodatkowy rabat przyznawany jest na podstawie użycia specjalnego kodu rabatowego przy składaniu zamówienia. 
  • Aby rabat został naliczony, użytkownik zobowiązany jest wpisać kod rabatowy: P25 w wyznaczone pole w koszyku przed dokonaniem ostatecznego potwierdzenia zapłaty. 
  • Rabat nie naliczy się, jeżeli łączna wartość produktów z kategorii OUTLET wyniesie mniej niż 250,00zł.
  • W przypadku chęci dokonania zwrotu – obowiązują standardowe zasady, określone w regulaminie sklepu. 
  • Udział w akcji promocyjnej "-25% na OUTLET" wyklucza możliwość skorzystania z innych kodów obniżających wartość zamówienia.  

7. Promocja obowiązuje od 28.02.2022 do 14.03.2022r., jednocześnie Volcano zastrzega sobie prawo jego zawieszenia, zakończenia lub przedłużenia w każdym czasie bez podania przyczyny.

8. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

9. Uczestnik Promocji ma prawo wnieść reklamację w zakresie niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem. W ww. zakresie Uczestnika obowiązują ogólne zasady reklamacji sklepu Volcano.