Program Lojalnościowy Volcano

Program Lojalnościowy Volcano

Niniejszy dokument („Regulamin Programu Lojalnościowego”) określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego Volcano („Program Lojalnościowy” lub „Program”) oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu złotówek oraz ich wykorzystywania przez uczestnika.

 

 

Regulamin Programu Lojalnościowego

 1. Organizatorem promocji jest firma VCO S.A., Szosa Gdańska 22, 86-031 Osielsko, właściciel sklepu internetowego Volcano.
 2. Uczestnikiem promocji może być każda osoba, która jest zarejestrowana i dokonuje zakupów w sklepie internetowym Volcano, a jednocześnie jest subskrybentem newslettera.
 3. W ramach promocji Organizator udziela Uczestnikowi rabatu kwotowego na zakupy w sklepie internetowym Volcano.
 4. Program Lojalnościowy nie obowiązuje w sklepach stacjonarnych Volcano.
 5. Każdy nowo zarejestrowany klient sklepu internetowego automatycznie zostanie uczestnikiem Programu.
 6. Zasady naliczania i wymiany złotówek:
  • 5% kwoty zakupów dokonywanych przez Klienta przekazywane jest na jego indywidualne konto.
  • Złotówki można wykorzystać przy kolejnym zamówieniu, lub gromadzić je i wykorzystać przy dokonywaniu następnych.
  • Złotówki mogą pokryć nie więcej niż 25% całego zamówienia.
  • Zamówienie podczas którego wykorzystujemy zebrane złotówki musi mieć wartość powyżej 150 zł.
  • Promocja obowiązuje od dnia 1.10.2018, Organizator może ją wstrzymać w każdym momencie, informując o tym na stronie volcano.pl.
  • Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 7. Kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z prowadzeniem niniejszej Promocji, proszę wysłać pisemnie na adres siedziby Organizatora. W terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów także w terminie 14 dni od chwili wpłynięcia zgłoszenia.
 8. Uczestnik Promocji ma prawo wnieść reklamację w zakresie niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem. W ww. zakresie Uczestnika obowiązują ogólne zasady reklamacji sklepu Volcano.
 9. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd miejscowo właściwy wg obowiązujących przepisów.