POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO

Polityka Prywatności sklepu Volcano określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies. Służą one realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, wykonywanych przez VCO S.A. z siedzibą w Osielsku.

 

1. Ogólne zasady dotyczące postępowania z danymi osobowymi Użytkowników

1.1. Pliki Cookies to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniach, przy których użyciu Użytkownik korzysta z serwisu volcano.pl.

1.2. VCO S.A., właściciel serwisu volcano.pl, nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Użytkowników. Jedynym przypadkiem, w którym serwis przekaże dane osobowe, bez wcześniejszej zgody Użytkownika, jest sytuacja, w której z takim wnioskiem wystąpi: sąd, prokuratura, policja lub inne organy prawne.

1.3. Podane dane Użytkownika, mogą być wykorzystane w celach marketingowych wyłącznie za jego zgodą.

1.4. Użytkownik w serwisie jest całkowicie anonimowy. Pozostaje tak do momentu, w którym zdecyduje się na dokonanie zakupu, złoży deklarację do subskrypcji elektronicznego biuletynu lub wypełni formularz kontaktowy na stronie Serwisu. W powyższych przypadkach wymagane jest podanie przez Użytkownika określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu.

1.5. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w sklepie volcano.pl wraz z jednoczesną rejestracją powiązane jest z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podane dane służą wyłącznie do celów realizacji zamówienia. W tym wystawienia dowodu sprzedaży (np. paragon, faktura VAT itp.) oraz wysyłki produktów. W związku z powyższym VCO S.A. zastrzega sobie prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, mając na celu sprawną realizację zamówienia.

 

2. Rodzaje plików Cookies

2.1. Wykorzystywane pliki Cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. Poprzez pliki Cookies, do urządzeń Użytkownika nie mają prawa przedostać się wirusy, oprogramowania niechciane, czy inne oprogramowanie złośliwe. Pliki Cookies identyfikują oprogramowanie używane przez Użytkownika. Pozwala to na indywidualne dostosowanie serwisu pod każdego Użytkownika.

2.2. Serwis volcano.pl korzysta z dwóch typów plików Cookies:

 • Cookies sesyjne – pliki te nie pozwalają na pobieranie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych. Cookies sesyjne pozostają na urządzeniach Użytkownika do momentu zakończenia sesji na danej przeglądarce. Po zakończeniu sesji są trwale usuwane z pamięci urządzenia.
 • Cookies trwałe – pliki te nie pozwalają na pobieranie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych. Cookies trwałe są przechowywane na urządzeniach Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. W przypadku plików Cookies trwałych, koniec sesji na danej przeglądarce nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Ten rodzaj plików Cookies trzeba usunąć ręcznie.

2.3. Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia lub ograniczenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W takim przypadku korzystanie z volcano.pl będzie możliwe, ograniczone jednak o funkcje, które wymagają plików Cookies.

 

3. Wykorzystanie plików Cookies

3.1. Własne pliki Cookies wykorzystywane są:

 • W celu dostosowania strony serwisu do indywidualnych wymagań Użytkownika.
 • Do rozpoznania urządzeń Użytkownika, jego lokalizacji i odpowiedniej konfiguracji serwisu.
 • Autoryzacji Użytkownika w serwisie i zapewnienia ciągłości sesji, w szczególności:
  • utrzymania ciągłości sesji w serwisie, Użytkownik, przechodząc na kolejne podstrony, nie musi każdorazowo wpisywać loginu i hasła
  • poprawności konfiguracji funkcji serwisu
  • zwiększeniu wydajności usług świadczonych przez VCO S.A.
 • Poprawnej weryfikacji programów partnerskich, szczególnie weryfikacji źródeł przekierowania Użytkowników.
 • W celu umożliwienia korzystania z funkcji serwisu np. z funkcji „Kosz”.
 • Do badań i analiz, tworzenia anonimowych statystyk, pokazujących, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu.
 • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

3.2. Pliki Cookies zewnętrzne wykorzystywane są w następujących celach:

 • Umieszczania i prezentowania treści multimedialnych, pochodzących z zewnętrznych serwisów internetowych.
 • Gromadzenia anonimowych danych statystycznych, przy pomocy narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.
 • Prezentowania reklam.
 • Logowania do serwisu za pomocą innych stron, np. serwisów społecznościowych.
 • Informowania o opiniach, na temat serwisu, w zewnętrznych portalach internetowych.
 • W celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 

4. Określanie warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu poprzez pliki Cookies.

4.1. Ustawienia plików Cookies, Użytkownik może samodzielnie i w każdej chwili zmienić. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Dokładne informacje o sposobach zarządzania plikami Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarek internetowych oraz na stronie producentów danego oprogramowania.

4.2. Wykorzystując dostępne funkcje w przeglądarce internetowej, Użytkownik w dowolnym momencie może usunąć pliki Cookies.

4.3. Ograniczenie dostępności plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne w volcano.pl.

 

5. Korespondencja elektroniczna

5.1. Wyrażenie zgody na otrzymywanie, drogą elektroniczną, bezpłatnych newsletterów daje możliwość VCO S.A. do okresowego wysyłania Użytkownikom wiadomości. Wiadomości te zawierać będą informacje dotyczące: nowości, promocji, wyprzedaży, konkursów itp.

5.2. Subskrypcję elektroniczną można w każdej chwili anulować. Rezygnacja z newslettera nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w serwisie.

5.3. VCO S.A. informuje, iż za pośrednictwem newslettera, przesyłane są reklamy oraz informacje handlowe rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.).

 

6. Postanowienia końcowe

6.1. VCO S.A. podejmuje wszelkie możliwe i nakazane przepisami prawa, środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych, w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883)

 

RODO

 

1. CO TO JEST RODO?

1.1. RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.

1.2. Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

2.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest VCO S.A. (ul. Szosa Gdańska 22, 86-031 Osielsko). Nasze dane kontaktowe: +48 662-377-643, shop@volcano.pl.

2.2. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 

3. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

3.1. Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
 • wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

 

4. JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

4.1. Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wycofania zgody.

 

5. JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

5.1. Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

5.2. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

5.3. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

5.4. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

 

6. KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

6.1. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

 • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
 • innym administratorom, np. kurierom.

6.2. Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

 

7. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

7.1. Nasza firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Paweł Makowski
kontakt@dpo24.pl