Kurtko - śpiwory to temat, w który jesteśmy zaangażowani od 2018 r. Wtedy to, tuż przed Wigilią, Natasza Cazac - nasza koleżanka zarządzająca działem kreatywnym Volcano, zainspirowała wszystkich akcją charytatywną z Holandii. Wolontariusze rozdawali tam ludziom bez domu i nadziei, ciepłe kurtko-śpiwory na trudny zimowy czas. 

W zespole Volcano zrodził się pomysł, aby wykorzystać nasze doświadczenie w produkcji kurtek oraz poświęcić własny czas i środki na pomoc potrzebującym w Polsce. I tak powstał produkt w postaci kurtko - śpiwora, który od 2019 r. rozdysponowujemy wśród osób w kryzysie bezdomności.

Kurtko-śpiwór

dlaczego jest potrzebny?

 

Każdego roku w Polsce zamarza prawie 100 osób!

W naszym kraju ponad 30 000 ludzi żyje na ulicy, a zagrożonych zimnem jest znacznie więcej. Nasze kurtko-śpiwory mogą uratować ludzkie życie. Zaprojektowaliśmy je tak, by pomóc każdemu przetrwać najgorsze warunki pogodowe.

Jak pomagamy?

Od początku akcji rozdaliśmy już ponad 500 sztuk kurtko - śpiworów. W latach 2019-2020 we współpracy z Fundacją Skarbowości im. Jana Pawła II przeprowadziliśmy dwie akcje pod nazwą "Ciepłe Serce". Kurtko - śpiwory trafiły do osób zagrożonych wychłodzeniem. W precyzyjnym dotarciu do potrzebujących pomagało wiele osób ze straży miejskiej, z towarzystw i zgromadzeń pomagających bezdomnym.

Od 2020 r. współpracujemy w tym zakresie także z Fundacją Ambulans z Serca, której misją jest niesienie wsparcia medycznego osobom bezdomnym na ulicy w celu poprawy ich sytuacji zdrowotnej niezbędnej do rozpoczęcia procesu wychodzenia z kryzysu bezdomności.

Na tym nie poprzestajemy, działamy dalej.

Ciepłe Serce to projekt długofalowy!

W sezonie 2021/2022 rozdysponujemy ponad 150 szt. kurtko - śpiworów wraz z partnerstwem “Warszawski Streetworking i Poradnictwo - program socjalno- pomocowy dla osób w kryzysie bezdomności”

Warszawski Streetworking i Poradnictwo - program socjalno - pomocowy dla osób w kryzysie bezdomności ma na celu zapewnienie szerokiego dostępu do usług zabezpieczających podstawowe potrzeby życiowe osób w kryzysie bezdomności. Wspiera je w odzyskiwaniu samodzielności życiowej oraz podnosi skuteczność działań prowadzonych w ramach systemu pomocy osobom w kryzysie bezdomności w Warszawie. 

Partnerstwo realizowane jest we współpracy pomiędzy m.st. Warszawa, a Stowarzyszeniem Pomocy i Interwencji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa Praga, Stowarzyszeniem Monar, Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, Mokotowskim Hospicjum św. Krzyża, Caritas Archidiecezji Warszawskiej.