Bon na start

   

Regulamin promocji „Bon na start”

 1. Organizatorem promocji jest firma VCO S.A., Szosa Gdańska 22, 86-031 Osielsko, właściciel sklepu internetowego Volcano.
 2. Uczestnikiem promocji może być każda osoba, która jest zarejestrowana i dokonuje zakupów w sklepie Volcano, a jednocześnie jest subskrybentem newslettera.
 3. W ramach promocji Organizator udziela Uczestnikowi rabatu kwotowego na zakupy w sklepie Volcano.
 4. Przyznawanie i naliczanie rabatu:
  • Rabat uzależniony jest od kwoty zakupów, przy zakupach powyżej 250 zł brutto, otrzymasz rabat -50 zł.
  • Rabat kwotowy jest możliwy do uzyskania poprzez wpisanie w koszyku zakupów kodu rabatowego, wysyłanego do Uczestnika przez volcano.pl, po zatwierdzeniu przez niego zapisu do newslettera.
  • Rabaty uzyskane przez subskrybenta nie sumują się, nie przysługuje też za nie ekwiwalent pieniężny.
  • Promocja obowiązuje od dnia 28.05.2021, Organizator może ją wstrzymać w każdym momencie, informując o tym na stronie volcano.pl.
  • Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
  • W przypadku dokonania częściowego zwrotu sklep Volcano nie rozlicza rabatu ponownie na pozostałe artykuły.
  • Kod rabatowy przyznany uczestnikowi za zapisanie się do newslettera traci swoją ważność po 30 dniach. w przypadku niewykorzystania go, rabat przepada, a uczestnikowi nie przysługuje kolejny rabat w promocji „Bon na start”.
 5. Kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z prowadzeniem niniejszej Promocji, proszę wysłać pisemnie na adres siedziby Organizatora. W terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów także w terminie 14 dni od chwili wpłynięcia zgłoszenia.
 6. Uczestnik Promocji ma prawo wnieść reklamację w zakresie niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem. W ww. zakresie Uczestnika obowiązują ogólne zasady reklamacji sklepu Volcano.
 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd miejscowo właściwy wg obowiązujących przepisów.